Waar zit de olifant in jouw organisatie? Zie je hem staan en zo ja, wat doe je dan: negeren of het probleem aanpakken?

Tijdens een goedbezochte Expertsessie van het Noordelijk Informatie Netwerk over E-Mail Processing te Leeuwarden werden de deelnemers aan de hand van bovenstaande vragen meegenomen in het onderwerp E-mail Processing. Na een theoretisch 1e gedeelte met veel praktische voorbeelden van organisaties die stap voor stap hun e-mail vraagstukken oplossen met E-mail Processing gingen de deelnemers in het tweede gedeelte gericht aan de slag met E-mail Processing binnen hun eigen organisaties. Waar zijn de email vraagstukken het grootst, hoe kan je direct een 1e stap zetten en wat heb je daarvoor nodig? Het leverde interessante inzichten en mogelijkheden op voor de groep en mooie discussies voor en tijdens de afsluitende borrel in het World Trade Center. 

De Expertsessie E-mail Processing werd georganiseerd door Informatie Management Noord (IMN) in samenwerking met hun partner Blauwborg. Voor een korte impressie zie hieronder.