Op 17 januari zijn een aantal geïnteresseerde gemeenten, samen met de VNG, de gemeente Den Haag en VNG-Realisatie, bij elkaar gekomen voor de startbijeenkomst van het Living Lab E-mailbewaring. Deze proeftuin, die door de gemeente Den Haag gefaciliteerd wordt, is onderdeel van de Pilotstarter E-mailbewaring in het kader van de Digitale Agenda 2020 van de VNG. Tijdens de presentatie is gebrainstormd over wijze waarop de inrichting van de proeftuin vorm gegeven kan worden. Specifiek is ingezoomd op wat de voordelen zijn voor de deelnemende gemeenten indien zij aansluiten bij het Living Lab. In februari zal een vervolgsessie worden ingepland met de ingerichte Expertgroep.

Meer informatie over de Pilotstarter E-mailbewaring en het verslag van de bijeenkomst kunt u vinden op de website van VNG-Realisatie en de Pilotstarter.