Het Kennisplatform voor Architectuur en Kwaliteitssystemen van het Nationaal Archief had op 5 december een bijeenkomst georganiseerd over Archivering by Design. Job Pantjes van Blauwborg was uitgenodigd om een presentatie te geven over best practices met E-mail archivering by Design.

Hoe zorg je ervoor dat direct bij het ontwerpen van systemen ook de archivering goed wordt geregeld? En hoe kan je dit automatiseren? Tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform werd in een aantal presentaties ingegaan op het onderwerp Archivering by Design. Blauwborg ondersteunt dagelijkse meerdere overheden met het automatisch verwerken van e-mails. Een volle zaal werd tijdens de presentatie meegenomen in het onderwerp van E-mail processing by Design naar E-mail archivering by Design. Het concept E-mail archivering by Design zal nader worden uitgewerkt in een living lab van de Gemeente Den Haag tijdens de Pilotstarter E-mailbewaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG/KING.

Alle presentaties van 5 december worden geplaatst via de Pleio-site van het Kennisplatform.