Na een succesvolle pilot heeft DUO besloten om het OCTOBOX systeem op te nemen in de applicatie architectuur.

De communicatie tussen DUO, de onderwijsinstellingen, studenten en andere overheidsdiensten resulteert in een grote stroom inkomende e-mails. Veel van deze berichten zijn voorzien van bijlagen zoals formulieren, documenten of foto’s. Deze gegevens worden veelal handmatig beoordeeld en geconverteerd, voordat zij worden doorgezet naar de achterliggende bedrijfsprocessen.

DUO is gestart met het analyseren van de vele dienstpostbussen waarna OCTOBOX als een intelligente mailrobot zal worden ingezet.

Dit korte videoverslag geeft een impressie van de workshop voor de Functioneel Beheerders van DUO.