DE MEERWAARDE VAN E-MAIL PROCESSING

De hoeveelheid inkomende e-mails bij overheidsinstanties en bedrijven is omvangrijk en complex. Handmatige verwerking van e-mails en bijlagen is tijd- en geld rovend en de foutgevoeligheid is hoog. Iedere onvolledigheid klinkt door in het achterliggende proces.

Het automatisch verwerken van inkomend e-mailverkeer neemt deze belemmeringen weg. Organisaties kunnen hun bedrijfsvoering en dienstverlening met e-mail processing naar een hoger niveau brengen, met betrouwbaarheid, continuïteit en kostenreductie als grootste voordelen.

DE WERKING VAN E-MAIL PROCESSING

E-mail processing is de geautomatiseerde ontvangst en verwerking van binnenkomende e-mailberichten.

Een goede analyse van inkomende e-mails is essentieel voor het bepalen van de juiste vervolgstappen. Per soort bericht wordt automatisch bepaald wat ermee moet gebeuren; van een verzoek aan de zender om aanvullende gegevens, het toevoegen van metadata aan het ontvangen bestand tot de doorzetting naar de achterliggende bedrijfsprocessen. 

Onze innovatieve en intelligente e-mail processing software OCTOBOX  zorgt dat binnenkomend e-mailverkeer direct wordt vastgelegd, afgehandeld en op de juiste wijze wordt doorgezet naar achterliggende processen.

Binnen de organisatie komen mensen en informatie hierdoor op de juiste plek en het juiste moment samen. Zo worden dienstverlening en bedrijfsvoering naar een hoger niveau getild, binnen de kaders van verantwoording en wet- en regelgeving.

Drie redenen voor e-mail processing van Blauwborg

Kortom, e-mail processing van Blauwborg is een directe impuls voor de efficiency van uw bedrijfsprocessen.

Meer weten hierover? Stuur ons een e-mail of neem contact op via het contactformulier.